top of page

Wonen en zelfstandigheid

Soms komen thuis de muren op je af. Er is veel ruzie en voortdurende spanning. Je hebt het gevoel dat het niet meer gaat en wil weg. Maar hoe? Conaction biedt een oplossing voor jouw situatie. 

Studente op bed

Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, vangen wij op. Het maakt niet uit of je zelf weg wil of uit huis wordt geplaatst. Wij zorgen voor een veilige plek in een huiselijke woongroep. 

 

Conaction helpt jongeren die dringend toe zijn aan een nieuwe start. We geven ze een eigen plek en werken van daaruit aan een duurzame oplossing. Daarbij kijken we samen naar bijvoorbeeld opgedane ervaringen, dagelijkse routines en contact met familie en vrienden. En we creëren een positief toekomstperspectief. 

Artistieke Woonkamer

In onze woongroep is plaats voor 9 jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij krijgen allemaal een eigen plek en kunnen elkaar ontmoeten in de woonkamer. 

Persoonlijke hulp

De tieners die tijdelijk bij ons wonen hebben allemaal behoefte aan hulp- of behandeling. In overleg met de jongere, ouders en verwijzers stellen wij daar een plan voor op. De jongere krijgt vervolgens alle benodigde ondersteuning die nodig is om zich positief te kunnen ontwikkelen. Onze behandelaren en begeleiders zorgen ervoor dat alle hulp wordt afgestemd op de persoon. 

Vooruit kijken

Natuurlijk kijken we ook samen naar de toekomst. Hoe kan je als jongere verder na het wonen in de groep? Samen bezien we de kansen en mogelijkheden. Als jongere kun je rekenen op een helpende hand bij het werken aan het gewenste toekomstperspectief.

Onze methode

Conaction biedt hulp aan jongeren in de woongroep op basis van Geweldloze Communicatie en Verbindend Gezag. Dat is een behandelmethode die ervoor zorgt dat ruzies verdwijnen en plaatsmaken voor een goede relatie. We zijn aanwezig in het leven van de jongere, stellen ons vasthoudend op en bieden geweldloos verzet tegen negatief gedrag. Ook ouders bieden we hulp. We helpen hen de relatie met hun kind te versterken en de regels thuis zonder conflicten te handhaven.

folder de woongroep
folder de woongroep
bottom of page