top of page

Wij helpen hen voor wie het lastig is om zelfstandig vooruit te komen in onze samenleving

Happy Family_edited_edited.jpg
Vertrouwenspersoon  

Heb je vragen over of ervaringen met onze zorgverlening die je in vertrouwen met iemand wil delen? Via Zorgbelang Brabant - Zeeland is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden voor alle cliënten. 

 

Ondersteuning van deze vertrouwenspersoon is gratis, voor zowel jongeren als hun ouders. Bekijk hier precies hoe je een vertrouwenspersoon inschakelt.  

Jeugdstem

Over Jeugdstem Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting conaction.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;

  • Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;

  • Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;

  • Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

· Bel gratis naar 088 – 555 1000 · Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Privacy 

Conaction vindt privacy van cliënten heel belangrijk. Wij houden ons daarom aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en werken volgens een zogeheten privacy protocol. Wilt je meer informatie over dit onderwerp? Bekijk dan hier het privacy protocol. 

 

Medezeggenschap/cliëntparticipatie 

Participatie van cliënten in de jeugdzorg en de WMO betekent dat cliënten meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen bij zaken die voor hen belangrijk zijn in de jeugdzorg. Dat kan over individuele zaken gaan of over (groeps)regels en procedures die alle cliënten en medewerkers aangaan. Ook zijn er instellingsoverstijgende zaken waar cliënten invloed op kunnen hebben, zoals het jeugdzorg- en WMO-beleid dat door de  Provincie of het Rijk wordt uitgezet. 

 

Om de belangen van onze cliënten goed te behartigen, organiseert  Conaction op diverse manieren medezeggenschap binnen de jeugdzorg en hulp via de WMO. Het ligt namelijk juist in onze bedoeling om cliënten zoveel mogelijk te laten meepraten over zaken die voor hen belangrijk zijn. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op. 

 

 

Certificeringen 

Stichting Conaction is ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Jaarlijks worden de interne audits afgenomen door Certiked Loyd. 

De HBO-opgeleide medewerkers zijn allen SKJ-geregistreerd en volgen de daaraan gekoppelde trainingen en opleidingen. 

De GGD heeft in het kader van de WMO-inspectie de stichting Conaction positief beoordeeld. 

 

Klanttevredenheid 

Conaction werkt dagelijks aan het verbeteren van de dienstverlening. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden, maar erkennen ook dat het niet altijd lukt om alle zorgdoelen te bereiken. Met ruim 40 medewerkers begeleiden en helpen wij ruim 300 cliënten en deelnemers per jaar. 

 

De beoordeling van onze cliënten/deelnemers (ouders en jongeren) van de jeugdzorg is over het algemeen goed tot zeer goed. De beoordeling van onze cliënten binnen de WMO is over het algemeen goed. 

 

Gevraagd naar ervaringen met Conaction worden enkele termen vaak genoemd door cliënten: respect, luisteren naar de cliënt, betrokkenheid, altijd bereikbaar en goede hulp. 

Kwaliteitsmonitor 

De ervaringen van onze cliënten worden meegenomen in de kwaliteitsmeting van onze zorg voor de zogeheten Kwaliteitsmonitor Jeugd. Hiermee wordt getracht om de kwaliteit van zorgaanbieders en gemeentelijke toegangen in beeld te brengen. Primair doel hiervan is het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van jeugdhulp in West-Brabant West. 

 

Klachten melden  

Ben je niet tevreden over de hulpverlening? Het beste kun je dat als eerste met de hulpverlener zelf bespreken. Samen kijk je hoe het anders of beter kan. Kom je er niet uit, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer of e-mail. Onze medewerker kwaliteit helpt je dan verder. Als je uiteindelijk niet tevreden bent met de geboden oplossing, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Een klacht kun je indienen door een brief of email sturen naar Stichting Conaction t.a.v. klachtencommissie. 

 

Stichting Conaction 

Eglantier 1K 

4707 AA Roosendaal 

info@conaction.info 

 

*Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld. 

bottom of page