top of page
Jonge man in therapie

Onderzoek en behandeling

Kan je kind niet goed meekomen op school of kun je zelf als jongere je opleiding niet meer aan? Maak je dan niet te lang zorgen. Wij werken met jou aan een oplossing. 

Het is niet altijd meteen duidelijk waarom het voor een jongere thuis of op school moeilijk is. Vaak zijn er verschillende signalen die erop duiden dat het niet goed gaat. Als daar niets mee wordt gedaan, worden de signalen sterker en dreigt er een negatieve spiraal te ontstaan. 

 

In dit soort situaties bekijkt Conaction samen met de jongere en de ouders eerst welke factoren leiden tot de problemen. Vervolgens onderzoeken we welke aanpak tot verbetering leidt. We komen tot een passende oplossing die perspectief biedt voor de jongere en het gezin.

Jeugdpsychologie

Sommige problemen belemmeren jongeren in hun dagelijkse functioneren. Angst en onzekerheid spelen daarbij vaak een rol. Daar kunnen wij bij helpen. Conaction heeft deskundigen in huis die samenwerken met diverse gespecialiseerde zorgverleners. Afhankelijk van de problemen die een jongere ervaart, kunnen wij met die specialisten de juiste onderzoeksmethode en behandeling bepalen. 

 

Na de onderzoeksfase stellen we een behandelplan op. Dat is erop gericht  jongeren te leren omgaan met hun gevoelens. Negatieve impulsen worden tegengegaan zodat een jongere weer vertrouwen krijgt in zichzelf in zijn of haar plek in de samenleving.

Onze methode

Onze deskundigen stemmen hun werk af op de cliënt. Een persoonlijke benadering in combinatie met veiligheid en vertrouwen vormt de basis voor een succesvolle behandeling. Soms is snel duidelijk wat voor onderzoek nodig is om een diagnose of behandelplan te kunnen maken. Wanneer dat niet zo is, wordt een onderzoek soms voorafgegaan door bijvoorbeeld een observatie-onderzoek of gezinsanalyse. Als er sprake is van specifieke onderzoeksvragen en behandelmethoden dan begeleidt Conaction kind en ouders in het specialistische traject.

bottom of page