top of page

Nieuwsbrief september

Vernieuwde uitstraling voor modern Conaction

In de afgelopen jaren is Conaction als organisatie gegroeid en is onze hulpverlening aangepast aan de vraag vanuit de maatschappij. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe uitstraling die past bij de organisatie en situatie van vandaag. 

 

Sinds kort heeft stichting Conaction een nieuwe website online. Daarop prijkt ook een nieuw logo, waarop markante uitlopers zichtbaar zijn aan de beginletter C en de laatste letter N. Die verlengstreepjes symboliseren het begin van verbinding, waarmee kracht wordt gegeven aan de naam Conaction. Het Engelse woord ‘connection’ vormt de grondslag van onze naam en laat zich eveneens als verbinding vertalen. Verbinding staat voor de methodiek waarmee stichting Conaction werkt binnen de jeugdhulpverlening.

Onze website heeft door de aanpassingen een frisse uitstraling gekregen. We werken continu aan updates, zoals die van de digitale folders. De website is te bezoeken via conaction.info
 

Direct beschikbare hulpverlening zonder wachttijd

Voor de komende tijd heeft stichting Conaction nog plaatsen beschikbaar voor verschillende soorten begeleiding van jongeren. Er is geen wachtlijst voor deze plekken, waardoor na een intakegesprek en goedkeuring van de gemeente direct gestart kan worden met passende hulp. 

 

De plaatsen die beschikbaar zijn bij Conaction vallen binnen onderstaande programma’s. 


Wonen en zelfstandigheid 

Conaction biedt hulp aan jongeren in de woongroep op basis van Geweldloze Communicatie en Verbindend Gezag. Dat is een behandelmethode die ervoor zorgt dat ruzies verdwijnen en plaatsmaken voor een goede relatie. We zijn aanwezig in het leven van de jongere, stellen ons vasthoudend op en bieden geweldloos verzet tegen negatief gedrag. Ook ouders bieden we hulp. We helpen hen de relatie met hun kind te versterken en de regels thuis zonder conflicten te handhaven.
In onze woongroep is plaats voor 9 jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij krijgen allemaal een eigen plek en kunnen elkaar ontmoeten in de woonkamer. 

 

Ambulante hulp aan gezinnen

Bij hulp aan gezinnen en opvoeding versterkt Conaction de opvoedvaardigheden van ouders. Ook verbeteren we de communicatie tussen ouders en kind. We bekijken de problemen en helpen ze op te lossen. Met ouders bekijken we of zij behoefte hebben aan individuele hulpverlening. Samen werken we aan een positieve verandering voor het gezin. Het doel is om een veilig opvoedklimaat te creëren waarin alle gezinsleden zich prettig en vertrouwd voelen. Aanvullend biedt Conaction diverse vormen van ambulante hulp voor het gezin en het individu (onder meer PMT, dramatherapie en coaching).

 

Dagprogramma 13+ en de zorg- en observatiegroep Kids tot 12 jaar

Perspectief in het onderwijs is voor ieder kind belangrijk. Daarom biedt Conaction aanvullende  onderwijsbegeleiding door personeel dat daarvoor is opgeleid. De begeleiding is gericht op zowel het leergedrag als het leervermogen. Bij leergedrag gaat het om bijvoorbeeld de omgang met regels in de klas en problemen met concentratie. Het leervermogen betreft onder andere het niveau en de lesmethodes die het best passen bij een scholier. De begeleiding kan plaatsvinden binnen een van onze dag- of naschoolse programma’s. Ook begeleiding thuis of op een andere locatie is mogelijk. In alle gevallen is het doel om het kind weer met een positief gevoel aan het onderwijs te laten deelnemen.    

 

Meer informatie over het aanbod en aanmelding hiervoor is te vinden op onze website of via een van onze contactpersonen. U kunt direct contact opnemen via ons algemene nummer 0165 769033 of e-mailadres info@conaction.info

 

Trainingen voor professionals in jeugdzorg

De afgelopen jaren hebben medewerkers van Conaction zich via onderwijs en praktijk verder ontwikkeld in verschillende vakgebieden. De opgebouwde kennis deelt stichting Conaction graag met andere professionals. In 2023 starten we met het geven van trainingen voor collega-instellingen en medewerkers in de jeugdzorg. 

De eerste trainingen die wij geven hebben de volgende thema’s:

Weerbaarheid op de werkvloer
Iedereen binnen de jeugdzorg heeft wel eens te maken gehad met een vorm van agressie binnen zijn werk. Agressie varieert van een dreigende sfeer of verbale agressie tot en met fysiek geweld. De training weerbaarheid op de werkvloer gaat in op de omgang met agressie door individuele medewerkers en teams. Welke methoden en interventies kun je inzetten op het gebied van de-escalerend handelen, gesprekstechnieken en interventies bij fysieke agressie? En wat kun je individueel doen en wat als team?

Vlaggensysteem 
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In de basistraining Werken met het Vlaggensysteem leer je het Vlaggensysteem toe te passen.  
 
Meer informatie over de trainingen? Bel naar ons algemene nummer 0165-769033 of mail naar info@conaction.info. 

bottom of page