top of page
Huiswerk aan het maken

Vacature 

Woonbegeleider 

Details       :  (28 -36 uur)
HBO of hoger (inclusief SKJ)

Dienstverband voor bep. tijd (1 jaar met de mogelijkheid op contract voor onbep. tijd. ) Rijbewijs B gewenst – eigen vervoer

Organisatie

Stichting Conaction is een jeugdzorgorganisatie in West Brabant. Wij bieden 1ste lijns en specialistische 2de lijns (hoogcomplexe) jeugdzorg voor jongeren en gezinnen in de regio West Brabant en Zeeland. Als organisatie bieden wij Don Bosco BSO +, specialistische ambulante zorg en wonen/24-uurs verblijf voor kinderen/jongeren vanaf 4 tot 18 jaar en middels WMO ambulante begeleiding voor 18+.

Conaction is een jonge organisatie met een duidelijke eigen visie. Kleinschaligheid en een warme en persoonlijke benadering van onze cliënten staan bij ons centraal. Als penvoerder is Conaction verantwoordelijk voor de zorgcombinatie All4Care waar 8 zorginstellingen vertegenwoordigd zijn om hoogcomplexe zorg in West Brabant West te bieden. Het werkgebied van Conaction betreft jeugdzorg in West Brabant, Zeeland en Zuid Holland Zuid en WMO in West Brabant West.

Op onze locatie in Roosendaal hebben wij een 24 uurs woonvoorziening (open groep met zorgarrangementen). In de 24 uurs woonbegeleiding gaat het om jongeren die door meervoudige problematiek (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De jongeren die verblijven volgen gedeeltelijk onderwijs of nemen deel aan een dagprogramma. Vanuit de hoogcomplexe zorgarrangementen ontvangen de jongeren en/of de gezinnen behandeling, gezinsondersteuning of systeembegeleiding.

 

Vacatureomschrijving

Als woonbegeleider ga je aan de slag op de woongroep van stichting Conaction, welke 24 uur per dag ondersteuning biedt middels een ochtend-, avond- en slaapdienst. De woongroep biedt plaats aan 9 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

De plaatsen zijn bestemd voor tieners die naast een vraag voor uithuisplaatsing ook een behandelvraag hebben. De doelgroep is divers. Enerzijds wonen er jongeren met persoonlijkheidsproblematiek in wording, al dan niet met (rand)psychiatrische componenten en/ of jongeren met een dermate instabiele thuissituatie, waardoor de terugkeer naar huis voorlopig niet realistisch is. Veelal is dit in combinatie met kind- eigenproblematiek.

In onze benadering kiezen we nadrukkelijk voor de uitgangspunten van verbindend gezag: we bouwen aan een goede relatie met de jongeren en hun ouders/ verzorgers. We zijn aanwezig in het leven van de jongere, stellen ons vasthoudend op en bieden verzet tegen (zelf)destructief gedrag. Ook werken we transparant en zoeken de samenwerking met alle betrokkenen. Wij ondersteunen de jongeren bij de zoektocht naar een positief toekomstperspectief en richten ons op de ontwikkeling van vaardigheden en mogelijkheden

 

Functie-inhoud

Als woonbegeleider heb je de volgende taken in een team van 9 medewerkers.

 

Pedagogische begeleiding

 • Je zorgt met je collega’s voor een veilige en huiselijke woonomgeving voor de

jongeren en het team.

 • Je houd toezicht op en stuurt aan op het gedrag ten gevolge van een gedrags- of ggz problematiek

 • Je observeert en rapporteert op het gedrag van de jongeren

 • Je ondersteunt de jongeren bij het plannen en uitvoeren van alledaagse taken en complexere taken

 • Je ondersteunt de jongeren bij het regelen van allerhande zaken op verschillende leefgebieden.

 • Je levert een bijdrage aan het oriëntatie- en intakeproces voor eventuele nieuwe jongeren

 • Je verricht overige werkzaamheden (taken gericht op de organisatie van het werk ten behoeve van het gehele team)

 • Je levert een actieve bijdrage in de tweewekelijkse teambespreking en cliëntbespreking

 

Mentortaken

 • Je biedt procesmatige begeleiding aan je mentorjongere ten behoeve van het toewerken naar vastgestelde hulpdoelen, welke jij samen met de jongere opstelt in het hulpverleningsplan

 • Je zet richtlijnen uit richting je team en bewaakt deze ten aanzien van: medicatiebeleid, observatie- en begeleidingsdoelen en specifiek geldende afspraken voor je mentorjongere

 • Je werkt nauw samen met de collega’s van andere disciplines

 • Je bespreekt wekelijks samen de stand van zaken omtrent jouw mentorjongere en werkt samen naar een evenredige taakverdeling ten behoeve van de voortgang in het proces welke jouw mentorjongere doorloopt.

 • Je neemt ieder kwartaal deel aan het multidisciplinair overleg en staat hierin bewust naast jouw mentorjongere.

 

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt affiniteit met de uitdagende doelgroep

 • Je bent doortastend en initiatiefrijk

 • Je kunt de kar trekken als het team daar behoefte aan heeft

 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen en durft buiten de kaders te denken

 • Je bent stressbestendig en hebt een groot improvisatievermogen

 • Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 • Je bent flexibel. Je werkt in wisselende diensten en in de weekenden

 • Je bent gedreven, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en nóg belangrijker; je bent een verbinder.

 • Je bent in staat jezelf aan te passen in een telkens veranderende omgeving

 • Je kunt samenwerken met verschillende teams en functies, maar bent ook in staat zelfstandig te werken

 • Het bieden van zorg is één van je beste kwaliteiten

 

Wij bieden

 • Een dynamisch, divers en enthousiast team met een prettige werksfeer, welke nauw en transparant samenwerkt met de aansturend coördinator van de woongroep

 • Begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling in je beroep als woonbegeleider

 • Een uitdagende functie in het samenwerken met zorg- intensieve jongeren en hun netwerk

 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg. Inschaling afhankelijk van ervaring en opleidingsachtergrond

 • Er wordt gestart met een contract voor bepaalde tijd

 • Werkdagen zijn nader overeen te komen

 

Informatie/ reactie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ingeborg van de Poel

(emailadres: i.vandepoel@conaction.info. Telefoonnummer: 0165- 769 033)

bottom of page