top of page
Happy Family_edited.jpg

Gezinnen en Opvoeding

In de opvoeding loopt er wel eens iets vast. Conaction biedt hulp aan ouders en kinderen die willen weten hoe ze samen het beste verder kunnen.  

Bij hulp aan gezinnen en opvoeding versterkt Conaction de opvoedvaardigheden van ouders. Ook verbeteren we de communicatie tussen ouders en kind. We bekijken de problemen en helpen ze op te lossen. 

 

Met ouders bekijken we of zij behoefte hebben aan individuele hulpverlening. Samen werken we aan een positieve verandering voor het gezin. Het doel is om een veilig opvoedklimaat te creëren waarin alle gezinsleden zich prettig en vertrouwd voelen.

Het doel van hulp aan gezinnen is om een veilig opvoedklimaat te creëren waarbinnen kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.  

Oplossen en verbeteren

Met het gezin wordt bekeken welke factoren van invloed zijn op het gezinsleven. Positieve zaken worden versterkt en voor de negatieve

factoren wordt een oplossing gezocht. Dat kan betekenen dat individuele hulp voor ouders wordt ingeschakeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan financiële hulpverlening of psychische zorg. Tevens stimuleren wij gezinsleden om vertrouwde personen in de directe omgeving te betrekken  bij de weg naar verbetering.

Onze methode

Conaction biedt ambulante hulp aan jongeren en gezinnen op basis van  behoefte. Bij elke interventie gaan wij uit van Geweldloze Communicatie en Verbindend Gezag. Deze behandelmethode zorgt ervoor dat ruzies verdwijnen en plaatsmaken voor een goede relatie. We zijn aanwezig in het leven van de jongere en het gezin, stellen ons vasthoudend op en bieden geweldloos verzet tegen negatief gedrag. Aanvullend biedt Conaction diverse vormen van ambulante hulp voor het gezin en het individu (onder meer PMT en coaching). 

Gezin op fietstocht
bottom of page