top of page
Young Man in Pink_edited.jpg

18 en dan?

Ben je 18 jaar of ouder en zie je op tegen de verantwoordelijkheden van een volwassene? Soms kun je wat hulp gebruiken om verder te komen in het leven. Conaction staat dan voor je klaar.

Als jong volwassene krijg je ineens heel veel verantwoordelijkheden. Je moet meer zelf regelen en beslissen en dat is lang niet altijd en voor iedereen eenvoudig. Zo kan het volgen van een gezond dagelijks ritme lastig zijn. Genoeg slapen, goed eten, je kleding verzorgen en omgaan met geld; al die zaken bij elkaar is heel wat. 

Als school of werk (ook) niet lekker loopt kan het gevoel ontstaan dat het je teveel wordt. Conaction helpt jongeren in een dergelijke situatie. Samen werken we aan positieve veranderingen zodat je weer vooruit komt in de maatschappij. 

Afhankelijk van de behoefte en noodzaak kan iemand van 18+ door ons individueel of in een groep worden begeleid middels dagactivering. Hiermee worden jongvolwassenen geholpen met het oplossen van problemen en het behalen van persoonlijke doelen. Denk hierbij aan het winnen van zelfvertrouwen, concentreren op school of werk, werken aan gedrag en zicht krijgen op opleiding of werk. We stellen je in staat tot het nemen van verantwoordelijkheid en leren je meedenken over verbeteringen. 

Het 18+ programma is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar die geen opleiding hebben afgerond of weinig kans zien op werk. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoolverlaters, jongeren met een uitkering of 18-plussers die moeite hebben in de omgang met andere regels op school of op het werk.

Onze methode

Een pedagogisch medewerker en/of mentor heeft wekelijks contact met de jongere. Tijdens de begeleidingsgesprekken komen diverse onderwerpen aan bod, op basis van een handelingsplan. Het kan onder andere gaan om voortgang op school of werk, het vinden van passend onderwijs of werk, financiële begeleiding, contact met ouders en anderen en het voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Het uiteindelijk doel is om jongvolwassenen te begeleiden naar onderwijs en/of werk op MBO2 niveau. 
De 18+ begeleiding is meestal mogelijk via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In enkele gevallen kan een jongere na zijn 18de via verlengde jeugdzorg aanvullende zorg krijgen.

Werkbureau
bottom of page